“Монгол орны хөгжилд” VII чуулганы мэдээ

Британийн Монголчуудын зохион байгуулдаг уламжлалт “Монгол орны хөгжилд” VII чуулга уулзалт Мэдлэгт ... Дэлгэрэнгүй үзэх

МОНГОЛ ОРНЫ ХӨГЖИЛД 7 ДАХ ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫН ЗАР

Британийн Монголчуудын зохион байгуулдаг “Монгол орны хөгжилд” сэдэвт долоо дугаар чуулга-уулзалт ... Дэлгэрэнгүй үзэх

XVII чуулган – Зохион байгуулагч байгууллагууд

XVII чуулган – Ивээн тэтгэгч болон дэмжигч байгууллагууд